ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

พาสปอร์ตออนไลน์วิธีการต่อพาสปอร์ตให้ได้ภายใน 2 วัน

การต่ออายุหนังสือเดินทางและรอให้หนังสือเดินทางมาถึงภายในสองวัน ต่อพาสปอร์ตออนไลน์ คุณจะไม่ต้องกังวลว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า มีปัญหาอะไรไหม? มาดูขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การลงทะเบียน จองคิว ไปจนถึงการรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่กันเลย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต
สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน

2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของคุณ (หากการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากบัตรประจำตัวของคุณ)

3. ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหรือหนังสือแจ้งกรณีสูญหาย (สำหรับผู้ที่ต่ออายุหนังสือเดินทาง)

สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์​ ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต
สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

1.บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
2.สูติบัตรฉบับจริง กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี
3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
4. คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหรือหนังสือแจ้งกรณีสูญหาย (สำหรับผู้ที่ต่ออายุหนังสือเดินทาง)

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตและจองคิว ต่อพาสปอร์ตออนไลน์​

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตและจองคิว ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

สามารถลงทะเบียนจองหนังสือเดินทางล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ที่ www.qpassport.in.th โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกใหม่
2. ป้อนข้อมูลตามคำแนะนำของระบบ
3. ยืนยันที่อยู่อีเมลที่คุณป้อน เพื่อรับลิงค์ยืนยันการลงทะเบียน
4. คลิกลิงค์เพื่อเข้าสู่ระบบการจองออนไลน์ ทำตามขั้นตอนของระบบเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ
5. เริ่มใช้ระบบจองคิวออนไลน์

ขั้นตอนการยื่นขอทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

1. รับบัตรคิว
2. กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง โดยต้องแสดงพร้อมหลักฐานอื่นๆ
3. วัดส่วนสูงของคุณ
4. เก็บลายนิ้วมือ
5. ถ่ายรูปหน้าจริงจัง ไม่สวมหมวกและแว่นตา
6. การชำระค่าธรรมเนียม ระบุวิธีรับหนังสือเดินทาง (รับเอง 1-2 วันทำการ / ส่งไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ)

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

การรับเล่มหนังสือเดินทาง

1. หากท่านมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง
– ใบเสร็จเล่มหนังสือเดินทางตัวจริง
– บัตรประชาชนตัวจริง
2. เมื่อมอบหมายให้ผู้อื่นมารับหนังสือแทนท่าน
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
– สำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจฉบับจริง
3. เมื่อส่งหนังสือเดินทางของคุณทางไปรษณีย์
ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าไปรษณีย์แล้วจะต้องมีหนังสือเดินทางตามที่อยู่ทางไปรษณีย์เท่านั้น มิฉะนั้น คุณจะต้องไปรับด้วยตนเองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศในกรุงเทพฯ หรือชำระเงินสำหรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ไปรษณีย์
4. หากท่านต้องการยื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ท่านได้รับหนังสือ ท่านจะต้องแสดงเอกสารต้นฉบับ (อย่าคิดว่าเป็นสำเนาเอกสาร)
5. หากหนังสือเดินทางเล่มเดิมยังไม่หมดอายุ จะต้องยกเลิกหนังสือเดินทางเล่มเดิมในวันที่ท่านได้รับ และหากสูญหาย ท่านต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแบบฟอร์มหนังสือเดินทางหายหรือแบบฟอร์มที่กรอกและแสดงไว้ถูกขโมย