ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน ใช้เอกสารอะไร และจองคิวพาสปอร์ต

ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน ใช้เอกสารอะไร พร้อมขั้นตอนการทำ

หนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางเป็นเอกสารทางการที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและสัญชาติของคุณ ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน นอกจากจะต้องใช้เมื่อผ่านแดนแล้วยังใช้เป็นเอกสารสำคัญประจำตัว เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร หากคุณยื่นขอใบขับขี่โดยไม่มีหนังสือเดินทาง คุณอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า หรือหากคุณมีปัญหาในการทำธุรกรรมบางอย่าง

หากหนังสือเดินทางของคุณหมดอายุ คุณต้องต่ออายุหนังสือเดินทางของคุณใหม่ทั้งหมดก่อน ตอนนี้คุณสามารถรับหนังสือเดินทางออนไลน์ได้แล้ว โดยลงทะเบียนล่วงหน้าและจองคิวและออกหนังสือเดินทางได้ที่กองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจออกให้ในครั้งต่อไป สถานฑูตในต่างประเทศหรือสถานกงสุลไทย 86 แห่ง

พาสปอร์ตหมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน​

พาสปอร์ตหมดอายุต้องต่อภายในกี่วัน

ในประเทศไทย มีการกล่าวว่าหนังสือเดินทางที่หมดอายุจะต้องต่ออายุภายใน 6 เดือน และอาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศหากระยะเวลาที่ใช้ได้น้อยกว่า 6 เดือน หลายประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางของผู้เดินทางมีอายุใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งนับจากวันที่เดินทาง และช่วงเวลานี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ บางประเทศอาจกำหนดให้หนังสือเดินทางมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้า อย่างไรก็ตาม อาจใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือนในบางประเทศ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบรายละเอียดข้อกำหนดการเข้าประเทศที่คุณวางแผนจะไปเยือนก่อนเดินทาง เพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณตรงตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ หากหนังสือเดินทางของคุณกำลังจะหมดอายุ เราขอแนะนำให้คุณต่ออายุหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่วางแผนไว้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความล่าช้า

ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน มีขั้นตอนทำออนไลน์อย่างไร

ใครที่หนังสือเดินทางหมดอายุสามารถขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้สะดวกยิ่งขึ้น ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ บริการออกหนังสือเดินทางของเธอมีให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์ 

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (มาบุญครอง ชั้น 5 โซน A) และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (เซ็นทรัล เวสต์เกต)

ผู้ที่หนังสือเดินทางหมดอายุสามารถจองคิวออนไลน์ ได้ที่ www.qpassport.in.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กรุณาสมัครโดยลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่ที่เว็บไซต์ www.qpassport.in.th
 2. ป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณและเลือกพื้นที่ในการดำเนินการหนังสือเดินทางของคุณ
 3. เลือกประเภทการเข้ารับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า
 4. กรุณาระบุวันที่และสำนักงานออกหนังสือเดินทางที่ท่านต้องการใช้บริการ (ล่วงหน้าสูงสุด 30 วันก่อนการจองออนไลน์)
 5. โปรดเลือกว่าจะรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริงทางไปรษณีย์หรือไม่ หรือไปรับเอง 
มีขั้นตอนทำออนไลน์อย่างไร ​
ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน

พาสปอร์ตหมดอายุ ต้องใช้เอกสาร และหลักฐานอะไรบ้าง

เอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ทำพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์

1. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 • สูติบัตรฉบับจริง (หากอายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

***โดยบิดา และมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง กรณีที่ผู้ปกครองไม่สามารถเดินทางมาเซ็นยินยอมได้

2. ผู้ที่อายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีที่เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานไปแสดงด้วย

3. ผู้ที่ทำพาสปอร์ตใหม่

 • บัตรประชาชนตัวจริง

4. ผู้ที่ทำพาสปอร์ตหาย

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบแจ้งความฉบับจริง (ต้องไปแจ้งความก่อน)

5. ผู้ที่ต่ออายุพาสปอร์ต

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • พาสปอร์ตเล่มเก่าที่หมดอายุ
ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน

พาสปอร์ตหมดอายุ มีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่

ค่าธรรมเนียมการสมัครสำหรับหนังสือเดินทางแต่ละประเภทมีดังนี้ โดยอิงจากข้อมูลล่าสุดในปี 2023

 • ค่าทำพาสปอร์ต 10 ปี 1,500 บาท
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 5 ปี 1,000 บาท
 • หนังสือเดินทางด่วนพิเศษ (ได้รับวัน) ราคา 3,000 บาท
 

ผู้ที่ต้องการมาทำหนังสือเดินทางด่วน (รับในวันเดียวกัน) ต้องยื่นคำร้องที่สำนักงานหนังสือเดินทางภายในเวลา 11.00 น. และรับหนังสือเดินทางหลังเวลา 14.30 น. แต่ทำได้เฉพาะที่แผนกกงสุลเท่านั้น มันจำเป็น. (งดให้บริการในวันเสาร์)

ต่อพาสปอร์ต ที่ไหน

วิธีต่อพาสปอร์ตหมดอายุผ่านตู้พาสปอร์ตอัตโนมัติ

ปัจจุบันกรมการกงสุลมีบริการต่ออายุหนังสือเดินทางหมดอายุผ่านตู้คีออสให้เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่เคยถือหนังสือเดินทางเท่านั้น คุณสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เครื่องจำหน่ายหนังสือเดินทางเกี่ยวกับการต่ออายุหนังสือเดินทางที่หมดอายุ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรุณาส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ยังไม่หมดอายุให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เมื่อเสียบบัตรประจำตัวประชาชนในช่องเครื่องคีออสก์ ระบบจะเรียกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลของคุณ
 2. หลังจากป้อนข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปคือการถ่ายภาพ สามารถกดถ่ายรูปตัวเองแล้วเลือกรูปได้ตามความพอใจ
 3. สแกนลายนิ้วมือ สแกนม่านตา (กรุณางดใช้คอนแทคเลนส์สีเพราะจะส่งผลต่อการตรวจม่านตา)
 4. เลือกจำนวนปีหนังสือเดินทางที่ต้องการต่ออายุ (10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)
 5. หลังจากนั้นกรุณาชำระเงินที่เคาน์เตอร์ ชำระเงินได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต (เสียค่าบริการ)

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีต่อพาสปอร์ตหมดอายุ รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการต่อพาสปอร์ตหมดอายุทุกอย่าง เพื่อให้การทำหนังสือเดินทางเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ ในการเดินทางออกนอกประเทศนอกจากจะมีพาสปอร์ตที่เป็นสิ่งสำคัญแล้ว ประกันการเดินทาง SCB Protect ก็ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ทั้งให้ความคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกทริป คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ รวมถึงการจ่ายชดเชยรายได้ระหว่างเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน เพื่อที่จะทำให้การเดินทางของคุณมีความราบรื่นให้ได้มากที่สุด ให้ทุกการเดินทางของคุณสนุก และไร้อุปสรรคกวนใจ