ทําพาสปอร์ต เอกสาร

ทําพาสปอร์ต เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิว 2566

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือเอกสารที่พิสูจน์สัญชาติของผู้ถือ ทําพาสปอร์ต เอกสาร เป็นเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ข้อมูลสำคัญในหนังสือเดินทางประกอบด้วยชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง วันเกิด เพศ และสถานที่เกิด

หนังสือเดินทางไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการเข้าประเทศอื่น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิอื่น ๆ ในระหว่างการพำนักในต่างประเทศโดยไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง การคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศและสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏที่อยู่ของประเทศผู้ออกหนังสือเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทาง

ทําพาสปอร์ต เอกสาร

ขั้นตอน ทําพาสปอร์ต เอกสาร เล่มใหม่ 2566 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
 2. สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี
 3. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
สำหรับผู้ที่จะต่ออายุพาสปอร์ตต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดินติดมาด้วย หรือหากสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาแสดง

ขั้นตอนการยื่นขอทําพาสปอร์ต เอกสาร

 1. คุณสามารถรับบัตรคิวหรือลงทะเบียนคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าได้ในระบบออนไลน์ของเรา อันดับแรกเพื่อความรวดเร็ว
 2. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง ต้องแสดงพร้อมหลักฐานอื่นๆ
 3. วัดส่วนสูง
 4. เก็บลายนิ้วมือ
 5. ถ่ายรูปตรงขึ้น เขาไม่ได้สวมหมวกหรือแว่นตา
 6. หลังจากชำระเงิน เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณจะได้รับหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (1-2 วันทำการ) หรือส่งทางไปรษณีย์ (5-7 วันทำการ)

ลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้

ในปัจจุบันนี้สามารถลงทะเบียนจองคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว โดยเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.qpassport.in.th และปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ลงทะเบียนและสมัครสมาชิกใหม่
 2. กรอกข้อมูลบุคคล
 3. ไปยังอีเมล์เพื่อกดลิงค์ยืนยันการลงทะเบียน
 4. กดเข้าใช้ระบบจองคิวและกรอกอีเมล์และรหัสยืนยันตัวเพื่อเข้าสู่ระบบ
 5. เริ่มใช้งานระบบจองคิวออนไลน์
 
ทําพาสปอร์ต เอกสาร

ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายสำหรับการ ทําพาสปอร์ต เอกสาร (Passport)

ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำพาสปอร์ตอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 (โอนเงินได้ และหากใช้บัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียม)

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 5 ปี

 • เล่มปกติ 1,000 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน จัดส่งหนังสือเดินทางได้ทางไปรษณี โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ)
 • เล่มด่วน 3,000 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน)

พาสปอร์ตอายุไม่เกิน 10 ปี

 • เล่มปกติ 1,500 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน จัดส่งหนังสือเดินทางได้ทางไปรษณีย์ โดยกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่งไปรษณีย์ 2-3 วันทำการ ต่างจังหวัด จัดส่งไปรษณีย์ 3-5 วันทำการ)
 • เล่มด่วน 3,500 บาท (ทำได้ทุกสำนักงาน ก่อน 11.00 น. รับเล่มในวันเดียวกัน)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง (เฉพาะที่กรมการกงสุล)

กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเล่มพาสปอร์ต (Passport) แทน

 1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง ซึ่งระบุการมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร
 3. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีจัดส่งหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์

ผู้ขอรับหนังสือเดินทาง พาสปอร์ต (Passport) ที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ตามที่ระบุสำหรับการจัดส่งทางไปรษณีย์ มิฉะนั้น หากไปรษณีย์ตีกลับ ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าบริการไปรษณีย์ใหม่เพื่อจัดส่งอีกครั้ง