ทําพาสปอร์ต เอกสาร

ทําพาสปอร์ต เอกสาร

ทําพาสปอร์ต เปิดข้อมูลเอกสาร พร้อมวิธีจองคิว 2566 หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) หรือเอกสารที่พิสูจน์สัญชาติของผู้ถือ ทําพาสปอร์ต เอกสาร เป็นเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ข้อมูลสำคัญในหนังสือเดินทางประกอบด้วยชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง วันเกิด เพศ และสถานที่เกิด หนังสือเดินทางไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการเข้าประเทศอื่น ไม่ได้ให้ความคุ้มครองหรือสิทธิอื่น ๆ ในระหว่างการพำนักในต่างประเทศโดยไม่มีข้อตกลงพิเศษ แต่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง การคุ้มครองจากข้อตกลงระหว่างประเทศและสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง อย่างไรก็ตามไม่ปรากฏที่อยู่ของประเทศผู้ออกหนังสือเดินทางของผู้ถือหนังสือเดินทาง ขั้นตอน ทําพาสปอร์ต เอกสาร เล่มใหม่ 2566 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง สูติบัตรฉบับจริง ในกรณีที่อายุไม่ถึง 15 ปี บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน) สำหรับผู้ที่จะต่ออายุพาสปอร์ตต้องนำพาสปอร์ตเล่มเดินติดมาด้วย หรือหากสูญหายต้องนำใบแจ้งความมาแสดง ขั้นตอนการยื่นขอทําพาสปอร์ต เอกสาร คุณสามารถรับบัตรคิวหรือลงทะเบียนคิวทำพาสปอร์ตล่วงหน้าได้ในระบบออนไลน์ของเรา อันดับแรกเพื่อความรวดเร็ว […]

ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

พาสปอร์ตออนไลน์วิธีการต่อพาสปอร์ตให้ได้ภายใน 2 วัน การต่ออายุหนังสือเดินทางและรอให้หนังสือเดินทางมาถึงภายในสองวัน ต่อพาสปอร์ตออนไลน์ คุณจะไม่ต้องกังวลว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุในอีก 10 ปีข้างหน้า มีปัญหาอะไรไหม? มาดูขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเอกสาร การลงทะเบียน จองคิว ไปจนถึงการรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่กันเลย เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้าน 2. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของคุณ (หากการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากบัตรประจำตัวของคุณ) 3. ท่านต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหรือหนังสือแจ้งกรณีสูญหาย (สำหรับผู้ที่ต่ออายุหนังสือเดินทาง) เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ 1.บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 2.สูติบัตรฉบับจริง กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี 3.บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 4. คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันหรือหนังสือแจ้งกรณีสูญหาย (สำหรับผู้ที่ต่ออายุหนังสือเดินทาง) ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตและจองคิว ต่อพาสปอร์ตออนไลน์ สามารถลงทะเบียนจองหนังสือเดินทางล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ที่ www.qpassport.in.th โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง 1. ลงทะเบียนและสมัครเป็นสมาชิกใหม่ 2. ป้อนข้อมูลตามคำแนะนำของระบบ 3. […]